Χορωδία Εκκλησιαστικής Μουσικής

Ο βυζαντινός χορός «Εν Ωδαίς», ιδρύθηκε το 2008. Αριθμεί είκοσι με τριάντα μόνιμα μέλη, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται πρωτοψάλτες, λαμπαδάριοι και καθηγητές βυζαντινής μουσικής ενώ ανά τακτά διαστήματα ανανεώνεται και συμπληρώνεται από δοκιμασμένους κατόχους της ψαλτικής τέχνης.

Βασικός σκοπός είναι η προβολή της γνήσιας ψαλτικής τέχνης μέσω της μελέτης και παρουσίασης μελών της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου όπως αυτή έχει σωθεί μέσω της έντυπης και της χειρόγραφης παραδόσεως Η απόδοση των μελών γίνεται με απόλυτο σεβασμό στην προφορική παράδοση των σπουδαιότερων ψαλτών του 20ου αιώνα.

Ο βυζαντινός χορός «Εν Ωδαίς», στο ξεκίνημα του 21ου αιώνα, είναι ένα μουσικό σύνολο αφιερωμένο στην υπηρεσία της ψαλτικής τέχνης. Έχοντας ως βάση την αγάπη για τη βυζαντινή μουσική και με αρωγούς τα μέλη, τους συνεργάτες και τους φίλους του, ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.