Το Εν Ωδαις ταξιδεύει στην Ρόδο!
«Ματωμένα Χώματα, Θυμάμαι άρα Υπάρχω»